Trastorns depressius

La depressió es manifesta de la mateixa manera en totes les cultures?

La depressió es manifesta de manera diferent segons el context cultural de cada persona. La cultura s'entén com aquest tot complex que abasta coneixements, creences, art, moral, dret, costums i totes les capacitats i hàbits adquirits pel subjecte com a membre de la societat. Es transmet de generació en generació a través d'un procés denominat enculturació i no per mecanismes hereditaris. La societat comparteix experiències, memòries, valors i creences com a resultat d'un procés d'enculturació comú.