www.som360.org/ca
Coordinació educativa

Pot anar a l’escola o a l’institut un infant amb trastorn depressiu?

Sí, el que es recomana és que continuï amb la seva rutina habitual (assistència a classe, activitats extraescolars, relació amb els amics, trobades familiars...), sempre dins de les seves limitacions pel trastorn depressiu. És una manera de mantenir els hàbits saludables de la son, de la higiene personal i de l’alimentació, que són els pilars bàsics per a la recuperació.

És aconsellable explicar l’estat psicològic de la persona afectada, i qualsevol altra característica rellevant, als referents del centre escolar, sempre acordat amb ella i fent-la partícip en el procés. També és interessant que tingui una persona referent al centre escolar, amb qui tingui confiança i a qui pugui demanar ajuda en moments de malestar.