www.som360.org/ca

Política de privadesa

A SOM Salut Mental 360 som conscients de la importància de la normativa en vigor en matèria de privadesa i protecció de dades. En aquest sentit, ens preocupem per protegir la seguretat, la integritat, la veracitat i la confidencialitat de les dades proporcionades pels nostres pacients i els seus familiars, usuaris, clients o proveïdors, i actuem de manera responsable i transparent al respecte.

Aquesta política de privadesa (en endavant, la «Política») té l’objectiu d’informar-te sobre la manera en què recollim, tractem i protegim les dades de caràcter personal que ens facilites. També hi descrivim les finalitats del tractament de les dades personals recollides mitjançant el lloc web https://www.som360.org/ (en endavant, el «Lloc web») o per via telefònica, SMS, correu electrònic o correu postal. Si escau, s’indicarà si les dades poden ser utilitzades per tercers.

En aquest document mirarem de proporcionar-te una descripció al més senzilla i clara possible d’aquesta Política. Et recomanem que llegeixis la nostra Política i et posis en contacte amb nosaltres si tens algun dubte.

La nostra Política no regula les activitats de tractament de dades d’altres empreses i organitzacions que anuncien els nostres serveis i productes.

Abast de la Política de privadesa

Aquesta Política de privadesa és aplicable a les dades proporcionades pels nostres pacients i els seus familiars, usuaris, proveïdors, persones sol·licitants d’informació, usuaris del Lloc web https://www.som360.org/, candidats a llocs de treball o tercers amb els quals ens puguem relacionar i les dades dels quals siguin necessàries per al desenvolupament de la nostra activitat.

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

El Responsable del tractament de les dades és:

Hospital Sant Joan de Déu
N.I.F: R5800645C
Adreça: Passeig Sant Joan de Déu, 2 – 08950 - Esplugues de Llobregat, Barcelona
Telèfon: +34 93 253 21 00
Correu electrònic:  hola@som360.org

Com et pots posar en contacte amb el delegat de protecció de dades de l'Hospital Sant Joan de Déu?

Pots contactar amb el delegat de protecció de dades de l’Hospital Sant Joan de Déu a través de l’adreça de correu electrònic següent: hospitalbarcelona.dpd@sjd.es

Quina informació recollim?

L’Hospital Sant Joan de Déu només tracta les dades personals que són adequades i pertinents, dins els límits del correcte compliment de la finalitat en virtut de la qual es recullen inicialment.

A tall d’exemple, en el supòsit que sol·licitis informació, recollirem les teves dades de contacte, com ara el nom i els cognoms, telèfon i correu electrònic, entre d’altres. També la teva adreça IP, és a dir, el número assignat automàticament al dispositiu electrònic des del qual accedeixes al Lloc web i el teu nom de domini es tractaran amb finalitats estadístiques. Igualment, pot ser que ens enviïs el teu currículum per postular a processos de selecció interns o les teves dades de pacient (per exemple, el número d’història clínica), amb la finalitat que gestionem la teva atenció mèdica i sanitària.

No obstant això, pot ser que un servei determinat necessiti altres dades personals o altres categories de dades personals que pots incorporar personalment al formulari corresponent. 

L’Hospital Sant Joan de Déu et fa saber que participa en la Història Clínica Compartida de Catalunya. Les dades dels pacients als quals es presti assistència s’integraran en la Història Clínica Compartida de Catalunya, de conformitat amb els requeriments legals i seguint les indicacions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Si vols rebre més informació al respecte, et pots adreçar a la Unitat d’Atenció a l’Usuari de l’Hospital Sant Joan de Déu.

En tot cas, l’Hospital Sant Joan de Déu, una entitat adherida al CODI TIPUS DE LA UNIÓ CATALANA D’HOSPITALS amb el número de registre CT107, garanteix la seguretat de les dades de caràcter personal que puguis facilitar. 

Amb quina finalitat tractem les teves dades?

Les dades que ens facilites es tracten amb les finalitats següents:

  • Per enviar-te el nostre butlletí electrònic de notícies (newsletter) o altra informació d’interès, sempre que hi hagis consentit.
  • Per fer enquestes, estadístiques i anàlisis de qualitat del servei.
  • Per conèixer les teves preferències de navegació pel nostre Lloc web i poder personalitzar i millorar els nostres serveis i per mantenir la seguretat del Lloc web. Així, l’Hospital Sant Joan de Déu obtindrà estadístiques que, mitjançant la monitorització del teu número IP, informaran del nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites fetes als serveis web, l’ordre de les visites o el punt d’accés, entre d’altres magnituds.

Durant quant de temps mantenim les teves dades? 

Si mantens una relació medicosanitària, professional o comercial amb l’Hospital Sant Joan de Déu, les dades que ens hagis facilitat amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui aquesta relació amb nosaltres i durant els anys que calgui per complir amb les obligacions legals.

En quins casos estem legitimats per al tractament de les teves dades?

Estem legitimats i facultats per tractar les dades que ens facilites (i) quan les dades són necessàries per enviar la informació sol·licitada; (ii) per gestionar el Lloc web (i els serveis associats); i (iii) per complir les obligacions legals imperatives derivades del Dret de la Unió Europea o dels Estats membres.

L’Hospital Sant Joan de Déu adoptarà les accions necessàries per garantir que les dades personals que recull, emmagatzema i tracta es facin servir de manera lícita, lleial i transparent, en compliment de les obligacions derivades de l’ordenament jurídic aplicable a la nostra activitat. Concretament, a l’Hospital Sant Joan de Déu hem establert tots els mitjans tècnics al nostre abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades que ens facilites a través del Lloc web. Tret dels casos anteriors, abans de tractar les teves dades sempre demanarem el teu consentiment. El consentiment serà la manifestació de voluntat lliure, específica, informada i inequívoca. Tens dret a revocar el consentiment prestat, sense caràcter retroactiu, per a qualsevol finalitat i en qualsevol moment.

A qui comuniquem les teves dades?

Les teves dades es comunicaran als estaments oficials públics i a les entitats privades que, per obligació legal o necessitat operativa, hagin d’accedir a les dades per tal de prestar de manera correcta l’atenció medicosanitària, a més de les altres finalitats ja esmentades. 

Tret dels casos anteriors, abans de cedir les teves dades personals a una altra entitat privada te n’informaríem prèviament i sol·licitaríem el teu consentiment. 

Quins drets t’emparen en relació amb el tractament de les teves dades?

Tens dret a obtenir informació sobre el tractament de les teves dades que fem a l’Hospital Sant Joan de Déu. En concret: 

  • Tens dret a accedir a les teves dades personals per saber quines tractem, a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
  • En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades i en aquest cas només les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, et pots oposar al tractament de les teves dades. L’Hospital Sant Joan de Déu deixarà de tractar les teves dades, tret que hi hagi motius legítims imperiosos o en virtut de l’exercici d’accions de defensa jurídica.
  • Tindràs dret a la portabilitat, és a dir, que les dades personals que vas facilitar es transmetin directament a un altre responsable, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, quan tècnicament sigui possible.
  • Dret a no ser objecte de decisions basades només en el tractament automatitzat de les teves dades personals.

Per exercir els drets esmentats pots enviar un correu electrònic a l’adreça: hola@som360.org.

Atendrem les teves peticions al més aviat possible i, en tot cas, en el termini d’un (1) mes des que rebem la teva sol·licitud. En determinades circumstàncies, aquest termini es podrà prorrogar dos (2) mesos, però en aquest cas t’ho farem saber oportunament en el termini d’un (1) mes des de la recepció de la teva sol·licitud.

Si consideres que el tractament de les teves dades personals infringeix la normativa sobre protecció de dades o creus que no hem satisfet l’exercici dels teus drets, pots presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent en el teu lloc de residència. En aquest sentit, pots consultar les diferents autoritats de control al lloc web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

En tot cas, abans d’iniciar qualsevol reclamació et preguem que contactis amb nosaltres per correu electrònic (hola@som360.org) o en persona a la Unitat d’Atenció a l’Usuari de l’Hospital Sant Joan de Déu, passeig de Sant Joan de Déu, 2 – 08950 - Esplugues de Llobregat, Barcelona, amb la finalitat de mirar de solucionar la discrepància per la via amistosa.

Tens dret a retirar el consentiment?

Sí, en qualsevol moment pots retirar el consentiment perquè tractem les teves dades per a una o diverses de les finalitats esmentades més amunt per a les quals l’havies donat. Per exercir aquest dret contacta amb la Unitat d’Atenció a l’Usuari:

Hospital Sant Joan de Déu
NIF: R5800645C
Adreça: Passeig de Sant Joan de Déu, 2 – 08950 - Esplugues de Llobregat, Barcelona Telèfon: +34 93 253 21 00
Correu electrònic: hola@som360.org

 

Hi ha l’opció de modificar aquesta política de privadesa?

L’Hospital Sant Joan de Déu es reserva el dret de modificar aquesta Política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials i per respondre a canvis organitzatius i del sector sanitari. No limitarem els drets que et corresponen d’acord amb aquesta Política de privadesa ni hi farem modificacions substancials sense informar-te’n prèviament. Publicarem totes les modificacions d’aquesta Política de privadesa en aquesta pàgina i, si són significatives, les notificarem de manera més destacada (per exemple, t’enviarem una notificació per correu electrònic si la modificació afecta determinats aspectes i, en casos excepcionals, fins i tot et tornarem a demanar el consentiment).

Darrera actualització: juliol 2020