www.som360.org/ca

Hi ha algun tractament específic per a la depressió dels infants i adolescents?

No hi ha un tractament únic per a la depressió. El pla de tractament es valora en funció de cada cas, tenint en compte la gravetat dels episodis i el grau de deteriorament funcional en els diferents àmbits de la vida (escolar, familiar i social).

Hi ha diferents abordatges en l’àmbit psicològic, mèdic i psicosocial. Es podrà optar per la teràpia psicològica o el tractament farmacològic, o bé ambdós de forma combinada.

El tractament es pot dur a terme en les consultes ambulatòries o en l’àmbit hospitalari, amb hospitalitzacions parcials, a l’Hospital de Dia, o bé totals, en les unitats d’hospitalització especifiques de psiquiatria infantil i juvenil.

La implicació activa de la persona que pateix depressió és fonamental durant el desenvolupament del procés terapèutic. El suport i l’assessorament a la família és un factor imprescindible en aquest procés. Els pares o cuidadors principals han de saber i entendre què li passa al menor. Són els millors coterapuetes que tenim.