www.som360.org/ca

Webinars

Les recaigudes en el procés de recuperació
Les recaigudes en el procés de recuperació en salut mental
Trastorns depressius
Aproximació al trastorn a les diferents etapes de la vida
Suport entre iguals
Experiències nacionals i internacionals
Gent gran
Claus per a una vellesa amb millor salut mental
Feina
Reptes i dificultats de les persones amb problemes de salut mental en l'àmbit laboral
Prevenció del suïcidi
Eliminar falses creences i posar en valor els factors de protecció personals i socials