www.som360.org/ca

Webinars

Les recaigudes en el procés de recuperació
Les recaigudes en el procés de recuperació en salut mental
Trastorns depressius
Aproximació al trastorn a les diferents etapes de la vida
Trastorn límit de la personalitat
Implicacions i intervencions en el TLP