www.som360.org/ca
Persona migrada i refugiada

Quina relació té l'insomni amb la depressió en les persones migrants?

Les alteracions de la son són una de les queixes més persistents de les persones migrants, sobretot, en relació amb l'insomni de conciliació, associat a preocupacions recurrents en el context del dol migratori. L'insomni presenta poques diferències culturals i s'observa gairebé de la mateixa manera en totes les ètnies i cultures.