www.som360.org/ca
Trastorns depressius

Les dones tenen més trastorns depressius que els homes?

Els estudis epidemiològics mostren sistemàticament que, a partir de la pubertat, els trastorns depressius i els trastorns d’ansietat són de dues a tres vegades més freqüents entre les dones que entre els homes.

Però les diferències de gènere són més evidents en mostres comunitàries heterogènies i poden estar absents en mostres de grups socialment homogenis. Per tant, hi ha indicis que sustenten que no és que les dones siguin més propenses a desenvolupar depressió, sinó que les dones experimenten més factors socials precipitants i són més vulnerables a determinats factors socials.