Elisabet López Arias

Gestora de Casos - Salut Mental. Pla de Serveis Individualitzats (PSI) / Programa Continuïtat Assistencial (PCA)..Cerdanyola
Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Terapeuta ocupacional i educadora social.

Elisabet López Arias