www.som360.org/ca
Blog

Acostar els museus a la gent gran per millorar el benestar emocional

La pandèmia va propiciar noves experiències de prescripció social
M.Teresa Perez Testor

Mª Teresa Pérez Testor

Assesora de programes participatius i d'accés a la cultura per a la gent gran
Apropa Cultura
Apropa cultura

Els canvis demogràfics experimentats en els darrers anys, l'augment de l'esperança de vida i la disminució de la natalitat han provocat un increment molt significatiu del pes social de les persones grans a la nostra societat.

El col·lectiu de persones grans és molt divers, des de persones amb un grau de benestar i autonomia important fins les que presenten un patiment i malestar emocional que s’ha de tractar. El grau de malestar emocional es multifactorial i depèn de la situació personal de cada persona.

Els factors que influeixen són:

  • La situació residencial: si viu sola, amb una parella, amb una persona cuidadora, amb familiars o en un centre residencial i, en conseqüència, si presenta una situació de solitud no desitjada.
  • La seva situació sociosanitària: si té malalties cròniques o si té problemes de salut mental com ansietat o depressió.
  • La situació socioeconòmica: amb quins recursos compta, les condicions del seu habitatge (se te llum, si te ascensor).
  • La seva pròpia personalitat i capacitat de resiliència.

El 2020, després de cinc mesos de confinament per la COVID-19, es va constatar que la situació va alterar significativament la vida diària de les persones grans, ja que van deixar de fer activitats que feien de forma autònoma o als centres de dia on anaven. Però, on va incidir d’una forma me cruenta, va ser en les residències de gent gran, amb situacions que van colpir tota la societat.

La definició de salut de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) aporta una visió global de la persona en la seva complexitat: «Salut és un estat de benestar físic complert, mental i social, i no solament l’absència d’afeccions o malalties».

En què pot ajudar l'art per a millorar el benestar emocional i de salut mental de les persones?

En els últims anys, els professionals de la salut han estudiat les contribucions de les arts en el tractament de les malalties i en les intervencions de prevenció i  promoció de la salut. El sentit de la vida és un aspecte important del funcionament psicològic positiu per a les persones grans i les arts poden incidir en aquest sentit. De fet, l’OMS va incloure la cultura i, per tant, les diferents disciplines artístiques en el sistema sanitari reconeixent aquest rol.

En aquest sentit, s’implementa el concepte de prescripció social amb la idea que els professionals de la salut de l’atenció primària prescriguin a les persones que atenen activitats comunitàries que millorin el seu benestar i que es puguin dur a terme en les entitats del seu barri o de la seva ciutat.

Monografico Arte

Art, cultura i salut mental

Monogràfic

El ventall d’activitats que el sector artístic i l’entorn comunitari posen a disposició dels professionals de la salut a l’hora d’abordar una patologia concreta és molt ampli: visitar un museu, ballar, passejar per l’entorn natural, anar al cinema, fer teatre, cantar en una coral, dibuixar o pintar, un taller de lectura, etc.

Apropar la cultura a les persones grans que no poden desplaçar-se

Les limitacions viscudes arran de la pandèmia feia preveure canvis en les activitats culturals, especialment en l’època en què els centres culturals es van veure obligats a tancar i a comunicar-se en línia amb les persones usuàries. El món de la cultura tenia una discreta experiència en la comunicació digital amb la gent gran. Els museus, durant aquest temps, es van plantejar com donar la volta a la situació. Si aquestes persones grans no podien venir als nostres museus, com podíem acostar-nos nosaltres? L’objectiu fonamental amb aquest pensament era el pal·liar, en la mesura del possible, la situació de desconnexió, aïllament i manca d’interacció social que afectava de manera molt preocupant l’estat emocional de les persones grans.

D’aquí van néixer a Apropa Cultura dos programes:

El Museu s’Apropa

Va sorgir quan l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) de l’Ajuntament de Barcelona va demanar a Apropa Cultura una actuació d’emergència per les quatre residències municipals que tenen adscrites, fent activitats culturals. Es plategen tres objectius:

  • Que ajudés, principalment, a millorar l’estat d’ànim de les persones usuàries.
  • Treballar l’aspecte cognitiu.
  • Afavorir les relacions interpersonals.

Apropa Cultura es planteja fer visites presencials a les residencies amb activitats organitzades pels museus. Demana a dos museus de Barcelona, Museu Nacional d’Art de Catalunya i CCCB, unes sessions basades en l’art. Al setembre del 2020 s’inicia una prova pilot. Després de confirmar que era una experiència positiva, a partir dels resultats d’una avaluació amb l’escala NPT-ES (Non Pharmacological Therapy Experience Scale (Muñiz, Olazarán, Lago y Peña-Casanova, 2011), es fa extensiu a altres museus: Museu Picasso, Museu de Ciències Naturals de Barcelona, Museu Etnològic i de Cultures del Món, Museu d’Història de Barcelona (MUHBA), Museu del Disseny, Museu Frederic Marés, Fundació Antoni Tàpies , Castell de Montjuic i la Fundació Suñol. Cada un d’ells va plantejar una proposta d’intervenció sobre la seva programació: la col·lecció permanent, una exposició temporal, sobre l’edifici o un artista.

La Dansa s’Apropa

El programa va seguir durant tot el 2021, incorporant altres residencies. El 2022, l’Ajuntament de Barcelona segueix amb el seu suport i s’inicia un programa conjunt entre els museus i un altre disciplina artística, la dansa amb el programa La Dansa s’Apropa. Cinc ballarins i ballarines professionals van a les residències amb un programa on conviuen l’activitat, física, la musica, la dansa i assistir a funcions de dansa en teatres. Aquest programa ha guanyat el guardó de millor programa social de l’Associació de Professionals de la dansa de Catalunya.

Entre els resultats dels dos programes podem destacar que, malgrat les dificultats, sobretot, per les diferents onades de la COVID, s’han pogut realitzar mes de 350 activitats de forma presencial.

Les persones que no poden sortir de la residència han gaudit de la cultura i, en algunes ocasions, han pogut anar als museus i al teatre a gaudir de l’experiència.  Podem confirmar que podem millorar l’estat d’ànim, mantenir l’activitat cognitiva i augmentar les relacions personals dins l’activitat.

L’Ajuntament de Barcelona ha seguit confiant en el projecte i durant el 2023 seguirem amb les activitats del museu i la dansa s’apropa.

Apropa cultura ha implementat a la seva web la possibilitat de sol·licitar les mateixes activitats dels museus per un preu sostenible en el cercador d’activitats i s’han iniciat fora de Barcelona, a entitats com el Museu de la Joguina (Figueres), el Museu del Ferrocarril (Vilanova i la Geltrú), el Museu de les Cultures del Vi de Catalunya-VINSUEM (Vilafranca del Penedès) i el Museu del Suro (Palafrugell).