Blog i articles sobre Depressió

Xarxa salut mental
La transició de la xarxa d’atenció a la salut mental infantojuvenil a la d’adults
Trastorns depressius
Depressió i trastorns afectius en la infància i l’adolescència
Ansietat
Hi ha trets comuns que augmenten la probabilitat que aparegui un trastorn d'ansietat
Depressió postpart
Característiques i conseqüències d'aquest trastorn freqüent
Aquest mes et proposem
autolesiones
Autolesions no suïcides (ANS)

Les autolesions no suïcides (ANS) són una conducta que ha registrat un important increment especialment en els adolescents. Es tracta d’una conducta que genera molta preocupació en les famílies i en l’entorn educatiu. Aquest mes et recomanem diversos continguts per conèixer millor aquesta conducta, com prevenir-la, detectar-la i com reaccionar.

Maltractament
Totes les persones podem col·laborar en la detecció de situacions de risc
Xarxa salut mental
La transició de la xarxa d’atenció a la salut mental infantojuvenil a la d’adults
Trastorns depressius
Depressió i trastorns afectius en la infància i l’adolescència
Ansietat
Hi ha trets comuns que augmenten la probabilitat que aparegui un trastorn d'ansietat
Depressió postpart
Característiques i conseqüències d'aquest trastorn freqüent
Aquest mes et proposem
autolesiones
Autolesions no suïcides (ANS)

Les autolesions no suïcides (ANS) són una conducta que ha registrat un important increment especialment en els adolescents. Es tracta d’una conducta que genera molta preocupació en les famílies i en l’entorn educatiu. Aquest mes et recomanem diversos continguts per conèixer millor aquesta conducta, com prevenir-la, detectar-la i com reaccionar.

Maltractament
Totes les persones podem col·laborar en la detecció de situacions de risc